Translate

Photographs of Group Meeting of Principals ( 7.12.2017 & 1.2.2018)

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Deputy Commissioners

DETAILS OF DEPUTY COMMISSIONERS POSTED IN BHOPAL REGION

S. No.

Name of Deputy Commissioner

Period

From

To

01

Shri Madan Gopal

16/11/1977

07/07/1978

02

Dr. Barsane Lal Chaturvedi

08/07/1978

16/01/1981

03

Shri S Ramachandran

17/01/1981

31/07/1984

04

Shri SL Khanna

01/08/1984

30/09/1986

05

Dr. HP Rajguru

01/10/1986

30/10/1987

06

Shri MS Rawat

31/10/1987

31/03/1991

07

Dr. NL Gupta, I/c

01/04/1991

08/11/1991

08

Dr. KK Jha

09/11/1991

30/09/1993

09

Shri SP Choubey, I/c

01/10/1993

25/10/1993

10

Shri VK Agrawal

26/10/1993

31/03/1995

11

Dr. MM Swamy, I/c

01/04/1995

07/04/1996

12

Shri GD Sharma

08/04/1996

31/10/1997

13

Smt. V Bisariya, I/c

01/11/1997

14/01/1999

14

Dr. NL Gupta

15/01/1999

29/06/2000

15

Dr. MM Swamy

30/06/2000

12/12/2000

16

Shri SM Bhatnagar

13/12/2000

31/03/2002

17

Shri AP Gupta, I/c

01/04/2002

28/05/2002

18

Dr. (Smt.) V Vijayalakshmi

29/05/2002

23/07/2007

19

Smt. N Mohanan, I/c

24/07/2007

05/08/2007

20

Shri VK Shrivastava

06/08/2007

19/01/2009

21

Shri RM Shinde, I/c

20/01/2009

25/08/2009

22

Ms. HK Sanhotra

26/08/2009

27/05/2014

23

Shri Isampal

28/05/2014

30/09/2017

24

Shri Sunil Shrivastava, I/c

01/10/2017

14/10/2018

25 Shri Somit Shrivastav 15/10/2018 Till Date